פרק ראשון גיאוגרפיה של ארץ ישראל (56 נקודות)

 

ענה על שתיים מהשאלות 1-7 (לכל שאלה 28 נקודות) מספר הנקודות לכל סעיף רשום בסופו.

 

1.       ירושלים – בירת ישראל

א.      תאר שני גורמי מיקום גיאוגרפיים וגורם מיקום היסטורי אחד בהתפתחותה של ירושלים בירת ישראל. (9 נקודות)

ב.      עיין במפת שימושי קרקע של ירושלים באטלס ישראל החדש .
הסבר בעזרת המפה מהו תפקודה המרחבי והלאומי של ירושלים במערך העירוני של ישראל.
(9 נקודות)

       ג.    בין  מתכנני  העיר  ירושלים  יש  המצדדים  בעד  חיזוק  המרכז  ויש  המצדדים  בהתפשטות        
              מטרופולינית  של  העיר.  הצג  שני  נימוקים  לכל  אחת  מהגישות  (10  נקודות)2.   עמק יזרעאל
      

א.      ציין והסבר שלושה  מאפיינים פיסיים של עמק יזרעאל. ( בתשובתך התייחס לטופוגרפיה, מבנה שטח, קרקעות, הידרוגרפיה או אקלים). (12 נקודות)

ב.      תאר את סוגי היישובי המאפיינים את עמק יזרעאל והבא שני סוגי פעילויות כלכליות המאפיינים את העמק. (16 נקודות)

2.      

3.       הכלכלה בישראל

       א.   תאר  והסבר  את  השינויים  שחלו  במשק  הישראלי  בתחומי  התעשייה  והמסחר 
              הבינלאומי  בעקבות  ההשתלבות  בכלכלה  הגלובלית  (10  נקודות).

       ב.   הסבר  שני  גורמים  שעודדו  מיקום  של  מפעלי  טקסטיל  בעיירות  הפיתוח,  ושני  גורמים 
             למשבר  בתעשייה  זו בשנות  ה – 90  (8  נקודות).
       ג.    פרט  והדגם  ארבעה  סוגי  תיירות  שונים  בישראל.  ציין  שלושה  סוגים  של  שירותי 
             תיירות  המתפתחים  בעקבותיהם  (10  נקודות).


4.     תחבורה בישראל
תוכניות פיתוח
        א.   "נתב"ג  2000" הוא פרוייקט בתחום התחבורה האווירית.
               הסבר  ממה נובע הצורך בתכנונו. (8 נקודות)

        ב.    "חוצה ישראל" הוא פרוייקט בתחום התחבורה המוטורית.
               הצג ממה נובע הצורך בתכנונו.  (8 נקודות)
        ג.    לכל אחת מתכניות אלו יש תומכים ומתנגדים. הצג שלושה טיעונים בעד התכנית ושלושה
               טיעונים   נגדה – לכל אחת מן התכניות. ( 12 נקודות)      

 

1.       5.    איכות הסביבה בישראל - 

א.      א.   בשנים האחרונות מתקיים קונפליקט  בין הצורך בפיתוח המדינה לבין שמירה על איכות      
      הסביבה. הדגם בהרחבה לגבי אזור אחד  בישראל  שבו מתקיים הקונפליקט בין פיתוח  
      לשימור איכות הסביבה. (18 נקודות)

ב.       ב.   תאר והסבר פעולת פיתוח  אחת שנעשתה למען איכות הסביבה.   (10 נקודות)

       
 

6.   גבעת יפו – מדרש תמונה

     א.    עיין בתמונה של גבעת יפו שבנספח א', והסבר אילו פרטי נוף המופיעים בה עודדו הקמת עיר
             בנקודה זו בתקופות היסטוריות קודמות. (10 נקודות)

      ב.    הסבר שלושה גורמים לכך שכיום יפו אינה משמשת מרכז פעילות כלכלית כפי שהייתה
             בעבר. (9 נקודות)
       ג.    הסבר שתי פעילויות כלכליות אפשריות באזור הנראה בתמונה. ( 9 נקודות)

            

7.        שאלת מאמר – שאלה זו מתייחסת למאמר  "שינויים בתפיסת המדבר – גישות חדשות
           לפיתוח  הנגב" –
מאת יהודה גרדוס ושבתאי דובר.

           

          עפ"י המאמר: פיתוח הנגב ואיכלוסו אינם רק חלק משאלת פיתוח  אזור שוליים,
          אלא הם קשורים גם לתופעה עולמית רחבה הנקראת מידבור.
          א.    הסבר את שני המושגים המודגשים בקו. (9 נקודות)
          ב.     תאר שתי דוגמאות לפעולות פיתוח בנגב שנועדו להתמודד עם בעייתו כאזור שוליים,
                  ושתי  דוגמאות אחרות לפעולות פיתוח שנועדו להגביל את תהליך המידבור של  הנגב.
                  (10  נקודות)
           ג.    הסבר את השפעת התנאים הסביבתיים בנגב על התכנון היישובי (התייחס לגישות
                  ההתישבות בעבר ובהווה). (9 נקודות)

 

 

 

 

פרק שני גיאוגרפיה של המזרח התיכון על סף המאה ה 21 (44 נקודות)

 

ענה על שתיים מהשאלות 8-12  (לכל שאלה 22 נקודות) מספר הנקודות לכל סעיף רשום בסופו.

 

8.  התפוצצות האוכלוסייה במזרח התיכון
      א.     לפניך ששה אמצעים שמדינות המזרח התיכון נוקטות במאמץ לצמצם את גידול האוכלוסייה   
               בהן. בחר בשלושה אמצעים והסבר כיצד כל אחד מהם עשוי לצמצם את גידול האוכלוסייה
              במדינות המזרח התיכון. (12 נקודות)

-          פיתוח מואץ והעלאת רמת החיים

-          העלאת גיל הנישואין בחוק

-          עידוד נשים לצאת לעבודה מחוץ לבית

-          עידוד נשים לרכוש השכלה

-          הטלת מסים על ילודה, ומניעת מענקים ליולדות

-          עידוד הגירה אל מחוץ למדינה. (14 נקודות)

ב.      בטבלה שלפניך מוצגים נתוני ריבוי טבעי באחוזים במדינות שונות במזה"ת בשנת 1998 .

       חלק את מדינות הטבלה לקבוצות על פי בחירתך ונמק את חלוקתך.(8 נקודות)

 

 

    המדינה              ריבוי טבעי
מצרים                  1.89
עירק                     3.20
סוריה                   3.22
ירדן                      3.12
טורקיה                 1.60

לבנון                     1.61

תוניסיה                1.53

ישראל                   1.38
פלשתינאים           3.80

 

 

 

 

 

 

9.   נהרות במזרח התיכון

                א.  התרשימים שלהלן מציגים את ספיקת הנילוס ואת ספיקת הפרת והחידקל במהלך   השנה. הסבר את הגורמים לשוני בעונות הגאות של הנהרות? (12 נקודות)

                ב.  תאר מחלוקת אחת הנוגעת לשימוש במים של אחד הנהרות, והסבר אותה. (10 נקודות)10.  מצרים מצב כלכלי

        א.   תאר את תפרוסת תעשיות המזון והטקסטיל במצרים. הסבר שני גורמים לתפרוסת   
               זו.   (8 נקודות)

         ב.  תאר והסבר שני גורמים המקשים על פיתוח תעשיות מסוג אחר במצרים. (6 נקודות)

         ג.   הצג שני  ענפים כלכליים אחרים התורמים לכלכלה המצרית והסבר כיצד. (8 נקודות)

 

11.   מיעוטים בלבנון

         א.   תאר את תפרוסת האוכלוסייה השיעית והמארונית בלבנון. הסבר את הגורמים לתפרוסת
                של כל אחת מן העדות . (11 נקודות)

          ב.  המארונים הפכו מרוב למיעוט בלבנון. פרט את התהליכים שגרמו לכך? (11 נקודות)

 

 

12. שאלת מאמר : "המזה"ת – תמונת מצב ומגמות התפתחות אפשריות"  מאת ברנרד לואיס.

א.      הצג שני גורמי חוץ (מדינות או אישים) שהשפיעו על מדינות המזרח התיכון והסבר את הסיבות למעורבותם באזור. (10 נק')

ב.      הצג שתי דרכים שבעזרתן יכולות מדינות המזרח התיכון לשפר את מצבן. (12 נק')

 

 

 

ב ה צ ל ח ה ! ! !